Paintball Graffiti biểu tượng

1.3.322 by Ketchapp


Mar 7, 2020

Giới thiệu về Paintball Graffiti

Chụp màu, làm nghệ thuật, thưởng thức!

Can you be the king of street art?

◉ Shoot your paintballs

◉ Make art

◉ Unlock new paints and walls

The city is your canvas, you're the artist we need!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3.322

Last updated on Mar 7, 2020

Introducing cities!
Travel the world and show them your art!

Also:
- New animations
- UI improvement
- Various improvement
- Bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Paintball Graffiti 1.3.322

Được tải lên bởi

Mg Lay

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Paintball Graffiti Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.