Paint Quiz biểu tượng

1.005 by AMANOTES PTE LTD


Oct 1, 2020

Giới thiệu về Paint Quiz

Tiếng Việt

Thư giãn với trò chơi đoán và vẽ tranh gây nghiện này

Can you guess what this masterpiece is? How good is your art knowledge? Let's find out with our amazing Paint Quiz. It’s a fantastic combination of coloring and guessing games. Paint Quiz will give you a wonderful experience with beautiful arts, lovely music, and a lot of quizzes to show your skills.

Are you ready to join this amazing art test? Download now!

Game features:

- Beautiful background music

- Fantastic theme

- Multiple levels of increasing difficulty to show your skills

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.005

Last updated on Oct 1, 2020

New release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Paint Quiz 1.005

Được tải lên bởi

Tarek Naser

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Paint Quiz Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.