Online Free Comics-Webtoons- biểu tượng

1.0.9 by LINE Corporation


Aug 5, 2015

Giới thiệu về Online Free Comics-Webtoons-

Free online comics that you can read different stories everyday!

Check out new webtoons everyday! Enjoy a wide variety of webtoons in Japanese Language.

You can easily sort webtoons by update or title. You can also search webtoons by title / webtoonist.

If you subscribe a webtoon that you like, you can check out the latest information from [MyPage] > [Subscribed Webtoon].

With Naver Webtoons, you can:

View by genre/day, update/title/webtoonist.

Read favourite stories offline and save them for 7days.

Manage the list of webtoons that are sorted by the latest viewed, subscribed, temporarily saved in [MyWebtoon].

Thank you for using Naver services. we will constantly improve to serve you better, and to provide up-to-date services.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Online Free Comics-Webtoons- 1.0.9

Được tải lên bởi

Wenzhi Zou

Yêu cầu Android

Android 2.1+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.9

Last updated on Aug 5, 2015

-minor bug fix

Hiển thị nhiều hơn

Online Free Comics-Webtoons- Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.