Trang chủ » Ứng dụng » Xã hội » OMG » 3.0.0
OMG biểu tượng

OMG

V3.0.0

Có gì mới

Amazing new features have arrived!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
OMG 3.0.0 (50)

Cập nhật vào: 2021-04-12

Được tải lên bởi: Bernie Rivera

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c07ee91448831e71c69f732140469103f89df636 OMG 3.0.0(50) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: co.greywolflabs.omega.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 623a7ddbbc1c0d596d818b4b40f77e2ce838bb43

Dung lượng tệp: 45.0 MB

Tải về

2021-04-12
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
OMG 3.0.0 (50)

Cập nhật vào: 2021-04-12

Được tải lên bởi: Karim Kimoo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c07ee91448831e71c69f732140469103f89df636 OMG 3.0.0(50) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: co.greywolflabs.omega.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 85377731abd51eb47ff3c41580f10ebf5ea75f20

Dung lượng tệp: 51.7 MB

Tải về

2021-04-12
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...