Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » NYC 311
NYC 311 biểu tượng

NYC 311

4.40 for Android

City of New York

Mô tả của NYC 311

311 is New York City's one-stop shop for all government information and non-emergency services. Get the 311 app for your Android phone to get help with the following:

- Noise
- Hot Water
- Rat conditions
- Lost property in taxis
- Illegal parking
- Parking meters
- Blocked driveways
- Abandoned vehicles
- Street potholes
- Street signs
- Traffic light
- Street light
- Broken Sidewalks
- Fire Hydrant
- Damaged Tree
- Street tree plantings
- Beaches, gyms, parks and pools
- Illegal Dumping
- Building graffiti
- Food establishments
- Homeless assistance
- Taxi Driver Complaints

NYC 311 4.40 Cập nhật

2021-08-25
Improved App Performance

NYC 311 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Tuan Mai

Phiên bản mới nhất: 4.40Yêu cầu cập nhật NYC 311

Available on: Tải NYC 311 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với NYC 311
Xem thêm từ City of New York
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...