Null Input Method biểu tượng

1.6 by Apedroid


Aug 25, 2015

Giới thiệu về Null Input Method

Tiếng Việt

Thoát khỏi bàn phím mềm khi sử dụng bluetooth của bạn hoặc bàn phím USB.

A non visible soft keyboard (Input Method) intended to be used with hardware Bluetooth and USB keyboards when you do not want a Soft Keyboard that covers a lot of the screen.

If you need international keyboard layouts and some other nice features then have a look at the External Keyboard Helper Pro app available here: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.apedroid.hwkeyboardhelper

Please do not use the rating system to report bugs. Instead contact me on keylayouts@apedroid.com.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.6

Last updated on Aug 25, 2015

1.6 More changes to settings menu.

1.5 Minor cosmetic changes to settings menus.

1.4 Fix for Jellybean and later (no more black/gray leftovers from the Samsung keyboard and keyboard selector icon i activity field is back)

1.3 Minor cosmetic change for tablets and removed touchscreen requirement to make it available for Google TV devices.

1.2 Changed name again to stop it from being mixed up as a demo version for External Keyboard Helper Pro (which it is not)

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Null Input Method 1.6

Được tải lên bởi

Ahmed Hamed

Yêu cầu Android

Android 1.6+

Hiển thị nhiều hơn

Null Input Method Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.