Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » NS홈쇼핑나이스
NS홈쇼핑나이스 biểu tượng

NS홈쇼핑나이스

1.2.1 for Android

NSMall

Mô tả của NS홈쇼핑나이스

나이스 앱은 NS홈쇼핑의 협력사를 위한 스마트폰 전용 앱입니다.
협력사 여러분들과 실시간으로 업무를 공유하기 위해 핵심 기능 위주로
간결하게 구성하였습니다.

▶주요 기능
1. 금일 출고지시건 확인
2. 금일 기준 미출 데이터 확인
3. 실시간 출고지시 후 취소 데이터 확인
4. 금일 AS건 확인
5. 공지사항 확인
6. 중요한 확인사항에 대한 알림(출고지시, 취소, 미출확인, 공지사항)


필요 기능에 대해서는 점진적으로 하나씩 보완하여 협력사 여러분들의 이용에
불편함이 없도록 개선하겠습니다.

[NS홈쇼핑나이스]
■ 앱 접근권한에 대한 고지 내용
- NS홈쇼핑의 나이스앱은 다양한 서비스 제공을 위하여 다음의 휴대폰 기능에 접근하고 있습니다. 기능에 대한 접근을 원하시지 않으시는 경우 휴대폰의 설정 메뉴에서 접근권한을 변경하실 수 있습니다.
(필수 접근권한 안내)
- 없음
(선택 접근권한 안내)
- 없음

NS홈쇼핑나이스 1.2.1 Cập nhật

2018-06-14
고객님들의 소중한 의견을 모아 NS홈쇼핑나이스가 다음과 같이 개선되었습니다.
[1.3.0 업데이트 내용]
-앱 접근권한 고지 수정

언제나 최선을 다하는 NS홈쇼핑이 되겠습니다. 감사합니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Doanh nghiệp ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.1Yêu cầu cập nhật NS홈쇼핑나이스

Lấy nó trên: Tải NS홈쇼핑나이스 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ NSMall
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...