Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » Nimo TV dành cho streamer - Go Live » 1.5.7
Nimo TV dành cho streamer - Go Live biểu tượng

Nimo TV dành cho streamer - Go Live

V1.5.7

Có gì mới

Tối ưu hóa chức năng khác và sửa chữa vấn đề
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Nimo TV dành cho streamer - Go Live 1.5.7 (2097)

Cập nhật vào: 2021-01-04

Uploaded by: ŤīŤo ßěĥ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: eab01d2e9e88669d3b15c66f1f6a2854326fe8cd Nimo TV dành cho streamer - Go Live 1.5.7(2097) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.huya.nimogameassist.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 5bcd05a18a4d977d33f484e8eceb53bf22339950

Dung lượng tệp: 104.4 MB

Tải về

2021-01-04
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
Nimo TV dành cho streamer - Go Live 1.5.7 (2097)

Cập nhật vào: 2021-01-04

Uploaded by: Nicolas Torres de Souza

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: eab01d2e9e88669d3b15c66f1f6a2854326fe8cd Nimo TV dành cho streamer - Go Live 1.5.7(2097) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.huya.nimogameassist.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 4c593c1b7ee508b5e021c8ace86fea15be645bbc

Dung lượng tệp: 82.3 MB

Tải về

2021-01-04
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...