Trang chủ » Doanh nghiệp » Naukrigulf » 3.28
Naukrigulf biểu tượng

Naukrigulf

V3.28

Có gì mới

* Performance Improvement and Bug Fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Naukrigulf 3.28 (53)

Cập nhật vào: 2018-10-24

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.28(53) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: c76f4e7b894dd881b1245254654d51f3170d526b

Dung lượng tệp: 5.4 MB

Tải về

2018-10-24
universal
Android 4.0.3+
120-640dpi
Naukrigulf 3.28 (52)

Cập nhật vào: 2018-10-17

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.28(52) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: d87f7be45dead2840ff1bfbf837716b8ca5be174

Dung lượng tệp: 5.4 MB

Tải về

2018-10-17
universal
Android 4.0.3+
120-640dpi
Naukrigulf 3.28 (51)

Cập nhật vào: 2018-10-15

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.28(51) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: b7301f3a5d36a95db7cccb7e78c488cd8a29098b

Dung lượng tệp: 5.4 MB

Tải về

2018-10-15
universal
Android 4.0.3+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...