Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » Naukrigulf » 3.27
Naukrigulf biểu tượng

Naukrigulf

V3.27

Có gì mới

* Performance Improvement and Bug Fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Naukrigulf 3.27 (50)

Cập nhật vào: 2018-09-21

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(50) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: c5a66c2a0157a6343dc311865c60536f72e54ac5

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-09-21
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (49)

Cập nhật vào: 2018-09-14

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(49) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 55b17bcc957dc01e36466e3b425fe6bfc61cc513

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-09-14
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (48)

Cập nhật vào: 2018-08-03

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(48) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 7b8bcf77bcdb2ea74b0ebf386fba0d4e83b598ed

Dung lượng tệp: 5.5 MB

Tải về

2018-08-03
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (47)

Cập nhật vào: 2018-05-17

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(47) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: be59c4d80a349daf8e753f86e42591f2614923d1

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-05-17
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (46)

Cập nhật vào: 2018-04-01

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(46) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: c44a9248d8848d7f9501c36939349373d2382130

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-04-01
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (45)

Cập nhật vào: 2018-03-31

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(45) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 3cd140ff5345e92f48ea23ffa423a23cb24286d2

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-03-31
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Naukrigulf 3.27 (44)

Cập nhật vào: 2018-03-26

Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Chữ ký: 5af204b4806bf0014a5b73f84ab9bef29a4b6774 Naukrigulf 3.27(44) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: baf2a89bbff27d3aebb6ec7ec6b5f8823332b2b5

Dung lượng tệp: 5.3 MB

Tải về

2018-03-26
universal
Android 2.3.2+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...