Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » MyOSN » 1.9.0
MyOSN biểu tượng

MyOSN

V1.9.0

Có gì mới

New features:
• New & improved landing page showcasing box office movies
• Tell us what you think with new feedback form after payment
• Collect new and exciting badges
• New and improved images
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
MyOSN 1.9.0 (2165)

Cập nhật vào: 2018-09-22

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 51bcdff029c577ed970d4f342ad84c1d859edf64 MyOSN 1.9.0(2165) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Tệp SHA1: 8225dda45dcc1061d9e5cb6899005610f8020360

Dung lượng tệp: 48.6 MB

Tải về

2018-09-22
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 5.0+
nodpi
MyOSN 1.9.0 (2140)

Cập nhật vào: 2018-09-07

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 51bcdff029c577ed970d4f342ad84c1d859edf64 MyOSN 1.9.0(2140) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Tệp SHA1: f3397df03ea965a9b56033a2d320f8054d5f1c2c

Dung lượng tệp: 48.6 MB

Tải về

2018-09-07
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
mips
mips64
x86
x86_64
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...