Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » myMail » 12.18.1.31267
myMail biểu tượng

myMail

V12.18.1.31267

Có gì mới

In this version, we have fixed a few bugs and improved app performance.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
myMail 12.18.1.31267 (31267)

Cập nhật vào: 2020-12-07

Uploaded by: دائب داري

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d1f4dd1f3dab65b7fdc5562dcc7133ad284176c9 myMail 12.18.1.31267(31267) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.my.mail.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: ddd43f6477b2203bdaddbbe86dfcb222459b5abf

Dung lượng tệp: 27.8 MB

Tải về

2020-12-07
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
myMail 12.18.1.31267 (31267)

Cập nhật vào: 2020-12-07

Uploaded by: Luis Andres Rodriguez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: d1f4dd1f3dab65b7fdc5562dcc7133ad284176c9 myMail 12.18.1.31267(31267) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.my.mail.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 03ca429b97fc4354f0ba63f62491df0b057d0823

Dung lượng tệp: 28.1 MB

Tải về

2020-12-07
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...