Giới thiệu về Myanmar Unit Converter

Tiếng Việt

Hệ thống đo lường Myanmar

Ứng dụng di động ဤ သည္ http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement ကို အေ ျ ခ ခံ ထား၍ ẩn ျ ဖ င္ ့ အ လြယ္ တကူ ၾ က ည္ ့ 0 ႈ ရန္. တြက္ ခ် က ္ ရန္. အသုံး ျ ပဳႏ ိုင္ ေစ ရန္ စီ စဥ္ ထား ျ ခင္း ျ ဖစ္ သည္.
လက္ ရွိ phiên bản တြင္ ေအာက္ ပါ အမ် ိဳး အစား (3) မ် ိဳး ပါ ရွိ ပါ သည္.
(1) Chiều dài - အ ရွည္ အလွ ် ား
(2) hàng loạt - အေ လး ခ် ိန္
(3) Khối lượng - ထု ထည္

Ứng dụng này được dựa trên thông tin từ "http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement". Ứng dụng này có thể được sử dụng ẩn với khả năng dễ dàng tham khảo, tính toán và sử dụng hàng ngày. Myanmar Đơn vị Converter sẽ giúp bạn chuyển đổi các đơn vị từ Metric, Imperial và hệ thống đo lường truyền thống Myanmar dễ dàng. Giữ trong điện thoại của bạn và bạn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào khi bạn cần nó.

Có 3 loại trong phiên bản này.
(1) Chiều dài
(2) Thánh Lễ
(3) Khối lượng

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Sep 4, 2015

- Refreshing Design for Myanmar Unit Converter
- Slim version
- Several Myanmar Font Support (Zawgyi & SmartZawgyi)
- Conversion among 3 different systems (vice versa)
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Myanmar Unit Converter 2.0

cập nhật trên

Mar 26, 2014

Được tải lên bởi

Yahya Demir Kurban

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Available on

Tải Myanmar Unit Converter trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...