My Apps biểu tượng

4.5.2 by Challa apps


Dec 9, 2022

Giới thiệu về My Apps

Tiếng Việt

Dễ dàng tìm kiếm, chia sẻ và quản lý các ứng dụng.

-> Không cần quyền

-> Dễ dàng chia sẻ ứng dụng

-> Ứng dụng dễ tìm kiếm

-> Thông tin ứng dụng

-> Màu nền tùy chỉnh

-> Màu thanh trên cùng tùy chỉnh

-> Số cột ứng dụng tùy chỉnh

-> Tên tiêu đề tùy chỉnh

-> Sắp xếp ứng dụng theo thứ tự bảng chữ cái theo mặc định

-> Gỡ cài đặt ứng dụng

-> Hoạt động như một launcher nhỏ và thông minh

-> Thứ tự từ A đến Z

-> Thứ tự từ Z đến A

-> Vuốt xuống để mở tùy chọn tùy chỉnh ứng dụng tìm kiếm

-> Tùy chọn ẩn và bỏ ẩn thanh tiêu đề

Dễ dàng tìm kiếm ứng dụng và mở bằng cách nhấp vào biểu tượng ứng dụng

Bạn có thể lấy thông tin ứng dụng ngay lập tức và gỡ cài đặt ứng dụng bằng đầu ngón tay

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.5.2

Last updated on Dec 9, 2022

** App performance **

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật My Apps 4.5.2

Được tải lên bởi

Thitsar

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải My Apps trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

My Apps Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.