Music Royale biểu tượng

1.0 by AMANOTES PTE LTD


Oct 24, 2020

Giới thiệu về Music Royale

Tiếng Việt

Trò chơi âm nhạc yêu thích của bạn hiện đã có trong battle royale! Ai là người giỏi nhất?

The show has started and only one will remain. Come and celebrate music with us.

Join the battle and become the King of Music!

𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐏𝐋𝐀𝐘❓

1. Press play and for all the players to get before the music starts 🎶🎶

2. Tap at the right time to play the song

3. Do a lot of perfect to use a power 🤟. You will attack others or protect yourself!

4. Don't miss! If your life goes to zero you will be eliminated.

POWER:

* Hide the notes of the opponent

* Add more notes to confuse them

* Dance on their lane!

* Get some life back

* Use a shield to stay safe

UNLOCK THE ELITE LOUNGE FOR HARDER SONGS!

"🎶 Numerous well-known songs

🤸 Regular updated new contents

⭐ Easy to play with simple control

🤸 Spectacular music game experiences

🎶 Play with rhythm and music

⭐ Unique gameplay and experience

⭐ Harder than it looks

⭐⭐⭐⭐⭐"

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Oct 24, 2020

Join the celebration now and become the best music lover!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Music Royale 1.0

Được tải lên bởi

Ara

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Music Royale Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.