Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Cắt nhạc làm nhạc chuông » 1.5.0.4
Cắt nhạc làm nhạc chuông biểu tượng

Cắt nhạc làm nhạc chuông

V1.5.0.4

Có gì mới

⭐️ Free online ringtones!
⭐️ Better user interface.💯
⭐️ Bug fixes and performance improvements.🚀
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4 (31504)

Cập nhật vào: 2021-02-05

Uploaded by: Rafiqul Islam QA

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4(31504) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 1ecbbd8c43fba0371cb61d7afa29dff59dd50c89

Dung lượng tệp: 12.0 MB

Tải về

2021-02-05
arm64-v8a
Android 4.3+
160-640dpi
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4 (1504)

Cập nhật vào: 2021-02-04

Uploaded by: Romina Del Mar

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.5.0.4(1504) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 148aa0e3767e508e6137dd896fd16d8e346b1d51

Dung lượng tệp: 12.1 MB

Tải về

2021-02-04
armeabi-v7a
Android 4.3+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...