Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Cắt nhạc làm nhạc chuông » 1.4.2.1
Cắt nhạc làm nhạc chuông biểu tượng

Cắt nhạc làm nhạc chuông

V1.4.2.1

Có gì mới

★ Better user interface.💯
★ Free music resource to enjoy.😍
★ Bug fixes and performance improvements.🚀
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.4.2.1 (31421)

Cập nhật vào: 2020-06-02

Uploaded by: Youseef Jalal

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.4.2.1(31421) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3a4947a54c0f0f59c75a6bbc21f207b50b377024

Dung lượng tệp: 10.8 MB

Tải về

2020-06-02
arm64-v8a
Android 4.3+
120-640dpi
Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.4.2.1 (1421)

Cập nhật vào: 2020-06-11

Uploaded by: Romina Del Mar

Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Chữ ký: d93803bf030441327b86be36fc447e10f7490d50 Cắt nhạc làm nhạc chuông 1.4.2.1(1421) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: bccfd677c17533fa053b8ecf63767900f27c6d0c

Dung lượng tệp: 10.9 MB

Tải về

2020-06-11
armeabi-v7a
Android 4.3+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...