Giới thiệu về MOODA

Tiếng Việt

Theo dõi tâm trạng của bạn

Keep track of your moods to understand yourself better.

The most simple way to improve your emotional wellbeing is here.

Features

- How are you feelings? Select the right mood for your day.

- You can also upload one picture in a polaroid frame.

- When you select the mood and write a journal, you can edit the date to record for the previous days.

- If you don’t want to keep a specific log, press long to delete it.

- Shake your phone, you can find out the dominant feelings in your daily life.

- Share your feelings with your friends if you want.

- Also, various font styles are provided.

- Data back-up is provided through iCloud sync.

If you have any ideas and feedback to share with us, please email us to moodaforyou@gmail.com or find us on Instagram @moodaforyou and send DM. :)

Mood Diary is here for you.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Nov 2, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật MOODA 2.0

Được tải lên bởi

Åzîzûl Tùhîñ

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Hiển thị nhiều hơn

MOODA Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.