Giới thiệu về Monster Age

Tiếng Việt

Collect, Evolve and Battle in Monster Age!

Welcome to Monster Age, the best Monster RPG game on GooglePlay! 

Collect hundreds of cute and AWESOME monsters as you step inside a world full of adventure, battles, quests, dark quests and PVP!

Are you ready to battle?

Giant Battles

-Play giant battles!

-Combine elements to destroy your opponents!

Collect Monsters

-Collect and catch over 200+ monsters through adventures, PvP, Raids and Dark Quests!

-Collect all 6 elements - Fire, Water, Earth, Thunder, Dark and Light!

Evolve your Monsters

-Evolve and boost your monsters!

-Teach and train your monsters to create stronger monsters!

-Fuse together monsters to create and unlock a better one!

-Over 80+ accessories to enchant your monsters with!

-Revive your monsters and unleash their optimum performance!

Challenges

-Adventure Mode (Normal & Hard): Gain various loot items and monsters!

-PvP Mode: Compete with others to earn rewards!

-Special Quest: Earn giant rewards each day!

-Dark Quest: Challenge yourself in this marathon tournament!

-Guild Raid: Cooperate with your guild to earn rare loot items!

Join a Guild

-Join a Guild and become the best guild master!

-Compete with other guilds !

-Raise Deity with your guild mates and use it to help you on Special Events!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2.04

Last updated on Nov 20, 2019

Bug fixes

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Monster Age 1.2.04

Được tải lên bởi

Zarko Pehar

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Available on

Tải Monster Age trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Monster Age Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.