Giới thiệu về Moment

Tiếng Việt

Ít điện thoại. Cuộc sống thực hơn.

Moment enables you to use your phone in a healthy way, giving you back time for the parts of life that matter most.
• See how much time you’re spending on your phone and which apps you’re using most.
• Rethink the way you use your phone, one day at a time, through guided coaching sessions at your own pace.


The Highlights
• Tracks how much you use your phone or tablet automatically.
• Keeps track of what apps you use the most automatically.
• Trains you with the Coach to use your phone less, if that’s your goal.
• Logs how many times you pick up your phone each day.
• Break down each day to see when you’re on your device and what apps you’re using.
• Invisible app. Once you set it up and as long as the app is running in the background, you never have to open it again.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2019.6

Last updated on Sep 23, 2019

Fixed a bug where screen time tracking would stop working if you had restarted your device in some situations.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Moment 2019.6

Được tải lên bởi

Tonya Mochi

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Moment Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.