Mobile Ads Showcase biểu tượng

1.00368.630 by Google LLC


Sep 29, 2015

Giới thiệu về Mobile Ads Showcase

Tiếng Việt

Trưng bày quảng cáo Google cho điện thoại và máy tính bảng.

Calling all agencies. Are your clients asking about mobile ads? Are you looking for a way to show them how mobile ads work on smartphones and tablets? The Mobile Ads Showcase App lets you demonstrate Google’s mobile ad formats, from simple text ads to interactive mobile rich media. Discover and learn possibilities of mobile HTML5 ads by interacting with industry-leading examples in the Gallery. Develop and test ads with MyAds, our MRAID (http://www.iab.net/mraid) compliant app SDK test sandbox. Available for both smartphone and tablets.

Features:

- View updated Gallery with the latest and greatest in mobile ads

- Upload HTML5 ads and test them inside the MRAID compliant SDK test sandbox

- Receive push notifications when ad updates are available

This app is primarily for creative and media agencies and engineers/developers that build mobile ads with HTML5.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.00368.630

Last updated on Sep 29, 2015

* Uses Google AdMob Ads SDK 6.3.0

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Mobile Ads Showcase 1.00368.630

Được tải lên bởi

Imran Karim

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Mobile Ads Showcase Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.