Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » MISTPLAY: Rewards For Playing Games » 5.14
MISTPLAY: Rewards For Playing Games biểu tượng

MISTPLAY: Rewards For Playing Games

V5.14

Có gì mới

Additional translations for our Italian, Spanish and Scandinavian users
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14 (6738276)

Cập nhật vào: 2021-02-19

Uploaded by: Abdulla Bashdar

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: c29800162cdca35c05caf70d05196ca28afde588 MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14(6738276) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.mistplay.mistplay.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 86d7a550750049ebc369b14228d9847d56c0f54e

Dung lượng tệp: 23.0 MB

Tải về

2021-02-19
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14 (6738276)

Cập nhật vào: 2021-02-19

Uploaded by: Zin Ar Kar Htet

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: c29800162cdca35c05caf70d05196ca28afde588 MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14(6738276) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.mistplay.mistplay.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 3c0e8337c19c3025c5efeebb893022290d1e42fb

Dung lượng tệp: 22.5 MB

Tải về

2021-02-19
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14 (6729292)

Cập nhật vào: 2021-02-18

Uploaded by: Emman Kofi

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: c29800162cdca35c05caf70d05196ca28afde588 MISTPLAY: Rewards For Playing Games 5.14(6729292) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.mistplay.mistplay.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 2120b3d44943dd4a73abf50aa8f4facbb0715e5e

Dung lượng tệp: 22.5 MB

Tải về

2021-02-18
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...