Giới thiệu về Mini War

Tiếng Việt

Tiến vào lãnh thổ của kẻ thù và nhận huy chương để trở thành một nhà lãnh đạo thành công!

Welcome to the battlefield! Get your early access to our new two-front war idle simulator!

Mini War is a perfect mix of action and satisfying gameplay: elaborate the best attack strategy and watch close-run battles. Show you're the best General ever and mount the rankings by conquering all enemy's territories.

### FEATURES ###

🪖 BATTLE: place your troops to overcome all enemies.

🎖 EVOLVE: gain permanent skill points - and spend them wisely!

🌏 CONQUER: defeat all enemy troops to advance into their territories to discover new ennemies!

To win the battle, you must first know your enemy. Rule them all!
TROOPS ARE WAITING FOR THE LEADER!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.5

Last updated on Sep 1, 2022

Welcome to Mini War. Enjoy!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Mini War 1.0.5

Được tải lên bởi

Yo Nsa Pepz

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Mini War trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Mini War Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.