Trang chủ » Ứng dụng » Hẹn hò » Mingle2 » 7.0.0
Mingle2 biểu tượng

Mingle2

V7.0.0

Có gì mới

* New features:
• Adding Advance search in filter
* Improvements
• Improve performance and stability
* Bug Fixes
• Fixed crashes and bugs
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mingle2 7.0.0 (203)

Cập nhật vào: 2021-03-31

Uploaded by: Leonardo Martínez

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: f98d47330efd5c0c4e20bfd4bce700db91deedd4 Mingle2 7.0.0(203) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: mingle.android.mingle2.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: 8c8415cb340a00b737282b6167378f660c2d8997

Dung lượng tệp: 21.1 MB

Tải về

2021-03-31
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Mingle2 7.0.0 (203)

Cập nhật vào: 2021-03-31

Uploaded by: Mohanteja Dugunuri

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: f98d47330efd5c0c4e20bfd4bce700db91deedd4 Mingle2 7.0.0(203) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: mingle.android.mingle2.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 0f14028ad641af52b0dfe73b06e4f9bcd4297983

Dung lượng tệp: 19.7 MB

Tải về

2021-03-31
armeabi-v7a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...