Minecraft China Edition biểu tượng

7.4 59 Đánh giá


2.1.15.167789 by NetEase Games


Jun 15, 2022

Giới thiệu về Minecraft China Edition

Tiếng Việt
Minecraft China Edition is a popular 3D sandbox game, operated by NetEase Games as an agent for the Chinese version of the popular open-world game, and is now available for free download from the site.

With its open and free game world and unimaginable gameplay, Minecraft is loved by millions of players around the world. Players can explore randomly-generated worlds and create amazing wonders as they venture alone, or alongside friends. Load up on a wealth of resources and feel free to customise your own game world. Join the adventure with your friends and start a new chapter of creation anytime and anywhere!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.1.15.167789

Last updated on Jun 15, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Minecraft China Edition 2.1.15.167789

Được tải lên bởi

NetEase Games

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Minecraft China Edition

Hiển thị nhiều hơn

Minecraft China Edition Các bài báo

Minecraft China Edition Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.