Giới thiệu về Microsoft Wi-Fi

Tiếng Việt

Microsoft WI-Fi giúp Trung tâm Seattle khách kết nối với mạng Wi-Fi

You can use the Microsoft Wi-Fi at Seattle Center app connect automatically to high speed Wi-Fi at the Seattle Center for free. We hope this fast Wi-Fi will make your visit to Seattle Center even better. You can share pictures and videos in no time, Skype from the International Fountain, or find out about places to eat, what to do, and where to go in the Seattle Center. 

-- Sign in with your Microsoft account for even faster Wi-Fi service.
-- Find out the weather forecast for the Seattle Center.
-- Use the map to find your way around the Seattle Center.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft Wi-Fi 1.0

cập nhật trên

May 20, 2015

Được tải lên bởi

Nguyễn Phúc

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...