Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Mi Fit » 4.8.0
Mi Fit biểu tượng

Mi Fit

V4.8.0

Có gì mới

App:
• We improved user experience and fixed known bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mi Fit 4.8.0 (50390)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: Mohamed Tijani

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.8.0(50390) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: a3af364d24cc4e1c5d66a0b397c8fc77997d1579

Dung lượng tệp: 121.0 MB

Tải về

2020-12-14
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Mi Fit 4.8.0 (50387)

Cập nhật vào: 2020-12-12

Uploaded by: Thania Fnni

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.8.0(50387) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: fb9c7336ea00965900e4c4b582ae4c342e020373

Dung lượng tệp: 121.0 MB

Tải về

2020-12-12
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Mi Fit 4.8.0 (50387)

Cập nhật vào: 2020-12-12

Uploaded by: Mohamed Tijani

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.8.0(50387) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 14be18886b9fdd2346dfaed310ffc45413f96cc7

Dung lượng tệp: 140.4 MB

Tải về

2020-12-12
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...