Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Mi Fit » 4.7.0
Mi Fit biểu tượng

Mi Fit

V4.7.0

Có gì mới

App:
• We improved user experience and fixed known bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mi Fit 4.7.0 (50381)

Cập nhật vào: 2020-11-08

Uploaded by: หน้าสด สลบแปป

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.7.0(50381) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 06b4764a799e1386f7945eec79c15e332482da33

Dung lượng tệp: 127.4 MB

Tải về

2020-11-08
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Mi Fit 4.7.0 (50373)

Cập nhật vào: 2020-11-04

Uploaded by: Mona Ndorya

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.7.0(50373) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 7334b5d4bf3f4b94ac05cab03be95da5fab1ca7c

Dung lượng tệp: 127.4 MB

Tải về

2020-11-04
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Mi Fit 4.7.0 (50373)

Cập nhật vào: 2020-11-04

Uploaded by: หน้าสด สลบแปป

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.7.0(50373) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: c820b93f8ec5321e889adf85c214a29ae3bd6d78

Dung lượng tệp: 147.2 MB

Tải về

2020-11-04
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...