Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Mi Fit » 4.6.5
Mi Fit biểu tượng

Mi Fit

V4.6.5

Có gì mới

App:
• We improved user experience and fixed known bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mi Fit 4.6.5 (50363)

Cập nhật vào: 2020-10-20

Uploaded by: หน้าสด สลบแปป

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.6.5(50363) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 0f7535f5ab527b8eed3e54b5a0244d79b061c904

Dung lượng tệp: 126.0 MB

Tải về

2020-10-20
armeabi-v7a
Android 4.4+
120-640dpi
Mi Fit 4.6.5 (50363)

Cập nhật vào: 2020-10-20

Uploaded by: Mohamed Tijani

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: a6e221d77cb6760d4675cfaa3eda87179d137f92 Mi Fit 4.6.5(50363) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.xiaomi.hm.health.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 6f8d6c5043a9ff25a07d20a53e892d22b9cbec4f

Dung lượng tệp: 145.7 MB

Tải về

2020-10-20
arm64-v8a
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...