Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 » 1.3.38
Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 biểu tượng

Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2

V1.3.38

Có gì mới

- We block spam caller faster anymore
- You are blacklisting in one step easily
- Search a lot of caller id free with new user friendly UI
-Bug fix
-Boosted performance
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 1.3.38 (74)

Cập nhật vào: 2021-04-02

Uploaded by: مصطفى عبد القادر

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 25ee0e1cf568dd6a4f35b72d93386e93f663f2de Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 1.3.38(74) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.mi.callerid.spamblocker.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.es, config.fr, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 9457ff703aaebb979a5faee701c9b08c010fb3d3

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2021-04-02
universal
Android 5.0+
120-640dpi
Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 1.3.38 (74)

Cập nhật vào: 2021-04-02

Uploaded by: محمدطيب كمال كمال

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 25ee0e1cf568dd6a4f35b72d93386e93f663f2de Mi Caller ID & Spam Killer & Blacklisting - CIA v2 1.3.38(74) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Base APK: com.mi.callerid.spamblocker.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.es, config.fr, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0aa385d16600e0343459777179db9959b694ae62

Dung lượng tệp: 11.7 MB

Tải về

2021-04-02
universal
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...