Trang chủ » Liên lạc » Messenger Lite » 58.0.0.9.176
Messenger Lite biểu tượng

Messenger Lite

V58.0.0.9.176
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Messenger Lite 58.0.0.9.176 (154338202)

Cập nhật vào: 2019-05-13

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite 58.0.0.9.176(154338202) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 68353db9aaaaeb8d1c2f59e1a15cbb0bd02ab49a

Dung lượng tệp: 7.6 MB

Tải về

2019-05-13
x86
Android 4.0+
120-640dpi
Messenger Lite 58.0.0.9.176 (154338199)

Cập nhật vào: 2019-05-13

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9 Messenger Lite 58.0.0.9.176(154338199) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 589f7b156d3d426b0ac3f82ec0ff9cb850308f8d

Dung lượng tệp: 6.6 MB

Tải về

2019-05-13
armeabi-v7a
Android 4.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...