Trang chủ » Trò chơi » Câu đố » ∞ Infinity Merge » 1.3.4
∞ Infinity Merge biểu tượng

∞ Infinity Merge

V1.3.4

Có gì mới

Fixed reward issue in Shop.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
∞ Infinity Merge 1.3.4 (99916)

Cập nhật vào: 2019-08-20

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9410dd90b79696db20f4e853b190e95e5da4548e ∞ Infinity Merge 1.3.4(99916) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: a8c76a44123c86197977e67631fb442cc5b72c93

Dung lượng tệp: 20.3 MB

Tải về

2019-08-20
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
∞ Infinity Merge 1.3.4 (99915)

Cập nhật vào: 2019-07-09

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9410dd90b79696db20f4e853b190e95e5da4548e ∞ Infinity Merge 1.3.4(99915) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d6086bc530d00a12da7eba8da08b6956dfe4a179

Dung lượng tệp: 20.3 MB

Tải về

2019-07-09
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
∞ Infinity Merge 1.3.4 (14)

Cập nhật vào: 2018-12-02

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9410dd90b79696db20f4e853b190e95e5da4548e ∞ Infinity Merge 1.3.4(14) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 8c61e53406a159f100ee67afd4dba64fa2d054e5

Dung lượng tệp: 18.7 MB

Tải về

2018-12-02
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
∞ Infinity Merge 1.3.4 (13)

Cập nhật vào: 2018-11-20

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9410dd90b79696db20f4e853b190e95e5da4548e ∞ Infinity Merge 1.3.4(13) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 922a181f23e1d513c182f4017fcf7c5734677260

Dung lượng tệp: 18.7 MB

Tải về

2018-11-20
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...