Giới thiệu về Marbleous!

Tiếng Việt

Lướt chúng thật tốt!

Become a marble maze master in this brand new game. Find the right path by knocking marbles against each other, and defeat every level!

Analyze the puzzle in front of you, and swipe to shoot the orange marble. Your goal is to get each blue marble in the holes, before at last sinking the orange one. That’s how you become a winner!

Did you know only 3% of marble players in medieval times could do a perfect marble shot? Now it’s your turn! Can you beat all the 100+ levels and become a Marbleous marble master?

Can you figure out the puzzles and win the game? It might seem easy at first, but it gets trickier and trickier with every level. Don’t worry! You can replay levels and use hints to help you! Absolutely marbleous!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.68.1

Last updated on Aug 11, 2021

Bug fixes + performance improvements. Thank you for playing!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Marbleous! 0.68.1

Được tải lên bởi

Phyo

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Hiển thị nhiều hơn

Marbleous! Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.