Trang chủ » Ứng dụng » Truyện tranh » MangaToon » 2.01.04
MangaToon biểu tượng

MangaToon

V2.01.04

Có gì mới

1. Bổ sung hệ thống Fan, người dùng có thể nhận danh hiệu fan riêng biệt trong những tác phẩm mình yêu thích, cực kỳ nổi bật;
2. Bổ sung cách để tăng Điểm Fan của tác phẩm, người dùng có thể tương tác trong phần bình luận của tác phẩm để nhận nhiều Điểm Fan;
3. Sửa lỗi không thể điều chỉnh âm lượng và hiệu ứng âm thanh không mượt khi ghi âm Audio;
4. Bổ sung chức năng "Shop Điểm", người dùng có thể dùng điểm để đổi vật phẩm và các tiện ích;
5. Vá các bug, nâng cao trải nghiệm sử dụng app.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
MangaToon 2.01.04 (5677)

Cập nhật vào: 2021-06-24

Uploaded by: ชื่อ หนึ่ง มะโน

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5677) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 927f581e2c602c46efce793bff84164e2eef34f3

Dung lượng tệp: 35.5 MB

Tải về

2021-06-24
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.04 (5627)

Cập nhật vào: 2021-06-23

Uploaded by: ชื่อ หนึ่ง มะโน

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5627) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 9c2f02cbae94928efca3a3226395adbf98536861

Dung lượng tệp: 35.5 MB

Tải về

2021-06-23
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.04 (5587)

Cập nhật vào: 2021-06-22

Uploaded by: Brandon Pierola

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5587) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 181a18eac5a1447b6acb0a921ca328854915ab96

Dung lượng tệp: 35.5 MB

Tải về

2021-06-22
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.04 (5527)

Cập nhật vào: 2021-06-21

Uploaded by: ชื่อ หนึ่ง มะโน

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5527) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: dc2fdb1bbe51bd6d6504b7d6b4dda8ebc85995de

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2021-06-21
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.04 (5479)

Cập nhật vào: 2021-06-18

Uploaded by: Kura Dlshkawaka

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5479) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d947fdf332967d4a66f35397ee2d8af04e7ac276

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2021-06-18
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.04 (5427)

Cập nhật vào: 2021-06-18

Uploaded by: Brandon Pierola

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.04(5427) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 53ee4c1ae3146c2066d9f2226ddf3ec2d107cfb9

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2021-06-18
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...