Trang chủ » Ứng dụng » Truyện tranh » MangaToon » 2.01.01
MangaToon biểu tượng

MangaToon

V2.01.01

Có gì mới

1. Thêm tag thảo luận cho phần bình luận, lập tức tham gia bình luận, đánh giá truyện với người dùng khác;
2. Tối ưu hóa kết quả tìm kiếm, giúp bạn tìm ra truyện bạn muốn đọc nhanh hơn;
3. Thêm cách mới để kiếm điểm, dễ dàng nhận thêm nhiều điểm;
4. Tối ưu hóa trải nghiệm quảng cáo, vá các lỗi.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
MangaToon 2.01.01 (5147)

Cập nhật vào: 2021-05-13

Uploaded by: Brandon Pierola

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.01(5147) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 65b443d77e76fdd51ee6dd7c291ef02a94cf8135

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2021-05-13
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.01 (5146)

Cập nhật vào: 2021-05-13

Uploaded by: Allen Akuma Walker

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.01(5146) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f323c040a5f6307fee31f523c8e7bf975e4243c1

Dung lượng tệp: 31.7 MB

Tải về

2021-05-13
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...