Trang chủ » Ứng dụng » Truyện tranh » MangaToon » 2.01.00
MangaToon biểu tượng

MangaToon

V2.01.00

Có gì mới

1. Thêm tag thảo luận cho phần bình luận, lập tức tham gia bình luận, đánh giá truyện với người dùng khác;
2. Tối ưu hóa kết quả tìm kiếm, giúp bạn tìm ra truyện bạn muốn đọc nhanh hơn;
3. Thêm cách mới để kiếm điểm, dễ dàng nhận thêm nhiều điểm;
4. Tối ưu hóa trải nghiệm quảng cáo, vá các lỗi.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
MangaToon 2.01.00 (5127)

Cập nhật vào: 2021-05-06

Uploaded by: ชื่อ หนึ่ง มะโน

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.00(5127) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 4c9e3786ecd18d62d4abc2412527f3005ec9157a

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2021-05-06
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.00 (5126)

Cập nhật vào: 2021-05-06

Uploaded by: Kura Dlshkawaka

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.00(5126) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: eef28631c2b18aeedc9832329fe834bbb77d6bdd

Dung lượng tệp: 31.8 MB

Tải về

2021-05-06
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
MangaToon 2.01.00 (5077)

Cập nhật vào: 2021-04-30

Uploaded by: Brandon Pierola

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: cb0cbca70deb495326c8d643784993e5b0412034 MangaToon 2.01.00(5077) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 332c67e6040d7527ddbd9ad01e987c26edb0b714

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2021-04-30
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...