Mahjong Adventures biểu tượng

3.0.1 by Brain Vault


May 5, 2017

Giới thiệu về Mahjong Adventures

Tiếng Việt

cuộc phiêu lưu sử thi nhiều người trong thế giới của Mahjong!

Mahjong Adventures is a classic mahjong solitaire tile matching game. Remove sets of identical tiles, win artifact cards, and unlock new tile sets.

Epic adventure - heroic quests - ancient mystery - royal treasure.

In this Mahjong game you will:

- travel through 10 different locations from ancient ruins to medieval town

- explore 120+ unique levels

- use boosters and special abilities to break through difficulties

- get treasure items, complete collections and receive rewards

- gather pieces of artifacts to get new mahjong tile sets

- play online against your Facebook friends and random opponents

- climb the leaderboard and join the Diamond mahjong league

- become an experienced adventurer and reach the highest level of mastery

- enjoy tons of bonuses and rewards

It's time to download Mahjong Adventures and plunge into the wonderful world of old-school mahjong solitaire game.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.0.1

Last updated on May 5, 2017

- fixed problem with locked levels on the next map even with unlocked gates

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Mahjong Adventures 3.0.1

Được tải lên bởi

ต้นข้าว ทองสุข

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Mahjong Adventures Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.