Trang chủ » Trò chơi » Nhạc » Magic Tiles 3 » 7.021.005
Magic Tiles 3 biểu tượng

Magic Tiles 3

V7.021.005

Có gì mới

- NEW FEATURE: you can play your songs!
- Fix minor bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Magic Tiles 3 7.021.005 (2002061410)

Cập nhật vào: 2020-02-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.021.005(2002061410) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 682e57272f897ba6013d29ebc89a2768312abb4f

Dung lượng tệp: 56.5 MB

Tải về

2020-02-06
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Magic Tiles 3 7.021.005 (2002061409)

Cập nhật vào: 2020-02-11

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.021.005(2002061409) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d5314e0c267ef8e502a756392c6afd4bb779f0c6

Dung lượng tệp: 55.8 MB

Tải về

2020-02-11
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...