Trang chủ » Trò chơi » Nhạc » Magic Tiles 3 » 7.016.003
Magic Tiles 3 biểu tượng

Magic Tiles 3

V7.016.003

Có gì mới

- NEW FEATURE: you can play your songs! coming soon...
- Fix minor bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Magic Tiles 3 7.016.003 (2001141418)

Cập nhật vào: 2020-01-15

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.016.003(2001141418) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b2b236178df7a4ec5938a87b47cf070f23897168

Dung lượng tệp: 56.7 MB

Tải về

2020-01-15
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Magic Tiles 3 7.016.003 (2001141417)

Cập nhật vào: 2020-01-19

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.016.003(2001141417) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 93dd0ea1ab3531b44a4eefe13c9779ea94f36b6e

Dung lượng tệp: 56.0 MB

Tải về

2020-01-19
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...