Trang chủ » Trò chơi » Nhạc » Magic Tiles 3 » 7.015.001
Magic Tiles 3 biểu tượng

Magic Tiles 3

V7.015.001

Có gì mới

- Many HOT ALBUMS released!
- Fix minor bugs.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Magic Tiles 3 7.015.001 (2001081121)

Cập nhật vào: 2020-01-08

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.015.001(2001081121) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 7c1bb4f41cf771f8cf155228748f7dbb88d25198

Dung lượng tệp: 56.9 MB

Tải về

2020-01-08
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
Magic Tiles 3 7.015.001 (2001081120)

Cập nhật vào: 2020-01-09

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c0bb8642a1857e7aa30a15a603108cf551faeeb7 Magic Tiles 3 7.015.001(2001081120) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f0a0c691477415be23a6e94a5335b2f80f0e77d6

Dung lượng tệp: 56.2 MB

Tải về

2020-01-09
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...