Magic Clash biểu tượng

1.2 by AMANOTES PTE LTD


Nov 1, 2020

Giới thiệu về Magic Clash

Tiếng Việt

Chào mừng đến với thế giới của phép thuật!

Gun-fights, knife combats,... are nothing in this world of magic. With a magic wand, powerful spells, you can rule the world. Draw to fight against the enemy team, show all your might, and become a magic hero! Join us on Magic Clash today! This brand new music game will give you a wonderful time to relax and to challenge your skills.

Can you break our record?

How to play:

Simply draw on the screen to fight.

Game features:

1. Original background music in line with the beautiful theme

.

2. Multiple levels of increasing difficulty with their own stories.

3. Super easy gameplay.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2

Last updated on Nov 1, 2020

New release

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Magic Clash 1.2

Được tải lên bởi

Andri

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

Magic Clash Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.