Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Mad Day » 1.5
Mad Day biểu tượng

Mad Day

V1.5

Có gì mới

Dear race fans, we are always improving the game for you. Come and play now!
This version contains:
- technical fixes
- bug improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Mad Day 1.5 (48)

Cập nhật vào: 2019-08-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9c1c70a51c7b782e83ded10a3b71920cedb67cd0 Mad Day 1.5(48) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 043a98e33f30ffd000147782792096d3b05837e3

Dung lượng tệp: 41.5 MB

Tải về

2019-08-07
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Mad Day 1.5 (44)

Cập nhật vào: 2019-05-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9c1c70a51c7b782e83ded10a3b71920cedb67cd0 Mad Day 1.5(44) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 8b0fdbf56adadd1bc759df306bb34a07046d1394

Dung lượng tệp: 36.5 MB

Tải về

2019-05-06
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Mad Day 1.5 (40)

Cập nhật vào: 2018-10-23

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 9c1c70a51c7b782e83ded10a3b71920cedb67cd0 Mad Day 1.5(40) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 2430b115557250dddbf8d77a90e83504f43b01a9

Dung lượng tệp: 44.6 MB

Tải về

2018-10-23
armeabi-v7a
x86
Android 4.0.3+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...