Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » Louvre » 2.0
Louvre biểu tượng

Louvre

V2.0

Có gì mới

New release
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Louvre 2.0 (159)

Cập nhật vào: 2019-06-22

Uploaded by: Rozana Batista

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 989ce9942b61e39cbaca6d6e8e1dd2f6ed9535c3 Louvre 2.0(159) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 9d9ad9737f0f965704b333819e1c99733712d2d2

Dung lượng tệp: 63.9 MB

Tải về

2019-06-22
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Louvre 2.0 (158)

Cập nhật vào: 2019-06-06

Uploaded by: Imad Rami

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 989ce9942b61e39cbaca6d6e8e1dd2f6ed9535c3 Louvre 2.0(158) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: fa7b3e096f1332ea4bb34a418d0c29b14490e34b

Dung lượng tệp: 63.9 MB

Tải về

2019-06-06
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Louvre 2.0 (157)

Cập nhật vào: 2019-04-27

Uploaded by: Rozana Batista

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 989ce9942b61e39cbaca6d6e8e1dd2f6ed9535c3 Louvre 2.0(157) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 4965669c0eba0ff3eee5d979c4c2b868c7b5cad4

Dung lượng tệp: 53.9 MB

Tải về

2019-04-27
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Louvre 2.0 (153)

Cập nhật vào: 2019-04-03

Uploaded by: Rozana Batista

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 989ce9942b61e39cbaca6d6e8e1dd2f6ed9535c3 Louvre 2.0(153) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: universal

Tệp SHA1: 9259915d654b1fa18be28e5658577eb6c6ccf858

Dung lượng tệp: 53.5 MB

Tải về

2019-04-03
universal
Android 4.4+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...