Trang chủ » Ứng dụng » Thư viện và Trình diễn » Lottie
Lottie biểu tượng

Lottie

3.0.0-beta2 for Android

Airbnb, Inc

Mô tả của Lottie

Lottie is an animation library built by Airbnb that renders Adobe After Effects animations in real time on Android, iOS and React Native. This is a sample app that includes several animations as well as different ways Lottie can be used in a real app.

For more information, read out blog post here: http://airbnb.design/introducing-lottie/
And visit our github page here: https://github.com/airbnb/lottie-android

Lottie 3.0.0-beta2 Cập nhật

2019-02-21
Security enhancements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thư viện và Trình diễn ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.0.0-beta2Yêu cầu cập nhật Lottie

Lấy nó trên: Tải Lottie trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Lottie
Xem thêm từ Airbnb, Inc
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...