Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » Litnet - Электронные книги » 2020.11.24
Litnet - Электронные книги biểu tượng

Litnet - Электронные книги

V2020.11.24

Có gì mới

- Починили возможный переход в браузер при открытии экрана книги
- Починили возможное зависание на сообщении о миграции некоторых языковых версий в приложение Букнет
- Починили открытие экрана книги на некоторых устройствах
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Litnet - Электронные книги 2020.11.24 (1448)

Cập nhật vào: 2020-12-01

Uploaded by: Raka Andhika

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bd9d6419fc51b266e8a3a48b1c31f87c6bf879a6 Litnet - Электронные книги 2020.11.24(1448) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.litnet.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: c2fb5c29762f53462e1c73f47009ada0d519d25a

Dung lượng tệp: 14.0 MB

Tải về

2020-12-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Litnet - Электронные книги 2020.11.24 (1448)

Cập nhật vào: 2020-12-01

Uploaded by: عصام فاروق

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: bd9d6419fc51b266e8a3a48b1c31f87c6bf879a6 Litnet - Электронные книги 2020.11.24(1448) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.litnet.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 1930781c42b0816e43504f5cdb5e68555b80fc0a

Dung lượng tệp: 14.4 MB

Tải về

2020-12-01
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...