Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » LITE 2D » 1.0.1
LITE 2D biểu tượng

LITE 2D

V1.0.1

Có gì mới

we fix some error.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LITE 2D 1.0.1 (2)

Cập nhật vào: 2022-06-22

Được tải lên bởi: CL Cabelinho CL

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: b7e77d4795b3fecc486a4b91c0e0674acc34aa40 LITE 2D 1.0.1(2) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: co.hmh.lite2d.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.bn, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.gu, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.kn, config.ko, config.mr, config.my, config.pt, config.ru, config.ta, config.te, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: d16c265912402a9ab9e1cdeacc9e519ed89ca368

Dung lượng tệp: 12.1 MB

Tải về

2022-06-22
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
LITE 2D 1.0.1 (2)

Cập nhật vào: 2022-08-05

Được tải lên bởi: ترافةة عشگ

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: b7e77d4795b3fecc486a4b91c0e0674acc34aa40 LITE 2D 1.0.1(2) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: co.hmh.lite2d.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e3f3e870b2fb413f0cb225232319049191532e5b

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2022-08-05
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
LITE 2D 1.0.1 (2)

Cập nhật vào: 2022-08-05

Được tải lên bởi: Shwe Zin

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: b7e77d4795b3fecc486a4b91c0e0674acc34aa40 LITE 2D 1.0.1(2) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: co.hmh.lite2d.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: d161dc895b8db74c94eb6b7cce3fc0ce51952b69

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2022-08-05
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...