Giới thiệu về LINE Official Account

Tiếng Việt

Cho phép bạn tạo tài khoản doanh nghiệp để giao tiếp với khách hàng.

◆ LINE Tài khoản chính thức

- Sử dụng tài khoản doanh nghiệp để liên lạc với khách hàng thông qua tin nhắn quảng bá, trò chuyện và bài đăng Dòng thời gian.

- Bất kỳ người dùng LINE nào cũng có thể tạo một tài khoản miễn phí.

◆ Truyền thông

- Gửi tin nhắn cho tất cả người dùng LINE đã thêm Tài khoản chính thức làm bạn.

- Sử dụng trò chuyện với khách hàng và Trả lời tự động khi bạn không có mặt.

- Bạn có thể đăng trên Dòng thời gian tài khoản chính thức.

- Trang tài khoản được cung cấp để quảng bá thông tin kinh doanh chi tiết.

◆ Các tính năng khác

- Bạn có thể chỉ định một Quản trị viên phụ để quản lý.

- Thống kê được cung cấp.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.0.1

Last updated on Jan 29, 2024

- Minor bugs fixed.

Thanks for using LINE Official Account Manager. To report any issues or give us some feedback, go to Help > "FAQ / Contact us."

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật LINE Official Account 5.0.1

Được tải lên bởi

Christyan Ferreira

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải LINE Official Account trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

LINE Official Account Các bài báo

LINE Official Account Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.