Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.17.1
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.17.1

Có gì mới

Những bản sửa lỗi nhỏ và khả năng sử dụng được cải thiện.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.17.1 (20213)

Cập nhật vào: 2021-09-13

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.17.1(20213) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: c1ac9166a6d512f057f34e8c58b989cc09a8f237

Dung lượng tệp: 8.9 MB

Tải về

2021-09-13
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.17.1 (10213)

Cập nhật vào: 2021-09-13

Uploaded by: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.17.1(10213) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 58a3cf90845462e8c4687aa0e0a3988404f7d3a5

Dung lượng tệp: 8.5 MB

Tải về

2021-09-13
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...