Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.14.0
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.14.0

Có gì mới

Giờ bạn có thể xem sticker tin nhắn trên LINE Lite.
Xem sticker trước khi gửi.
Chọn ảnh đại diện nhóm từ nhiều hình ảnh đa dạng.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.14.0 (20208)

Cập nhật vào: 2020-05-18

Uploaded by: Ğøð Öf ŴÁr

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.14.0(20208) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 8ffad07af4cb1cd2e131500eaa61d825103922ab

Dung lượng tệp: 8.7 MB

Tải về

2020-05-18
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.14.0 (10208)

Cập nhật vào: 2020-05-18

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.14.0(10208) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b7ebeaf13dc2bdb00607fa914daf67663f5bcb69

Dung lượng tệp: 8.3 MB

Tải về

2020-05-18
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...