Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » LINE Lite » 2.13.0
LINE Lite biểu tượng

LINE Lite

V2.13.0

Có gì mới

Sắp xếp danh sách trò chuyện của bạn để xem các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc trước tiên.
Giờ đây, bạn có thể xem sticker tùy chỉnh trên LINE Lite.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
LINE Lite 2.13.0 (20205)

Cập nhật vào: 2020-04-13

Uploaded by: Maria Vitoria Cunha

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.13.0(20205) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 80af52e60c32b16f9acb380ff786400c5f81e4d0

Dung lượng tệp: 8.6 MB

Tải về

2020-04-13
arm64-v8a
Android 4.1+
120-640dpi
LINE Lite 2.13.0 (10205)

Cập nhật vào: 2020-04-13

Uploaded by: Hieu Khuu Can

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 89396dc419292473972813922867e6973d6f5c50 LINE Lite 2.13.0(10205) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 87e8766754c5c11950244c97ba85369c6e0b59f2

Dung lượng tệp: 8.2 MB

Tải về

2020-04-13
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...